Магістранти складають атестаційні екзамени

Із 26 листопада 2018 р. магістранти факультету філології та журналістики почали складати атестаційні іспити. Уже відбулися екзамени з професійної підготовки за спеціальністю і предметною спеціалізацією. Нині магістранти готуються до атестаційного екзамену з професійної підготовки за додатковою спеціальністю. Випускники демонструють високий рівень фахової підготовки з іноземної мови та методики її викладання, з теорії літератури та методики викладання літературознавчих дисциплін, а також із предметів психолого-педагогічного циклу. Атестаційні комісії відзначають ґрунтовність і точність відповідей випускників, використання практичного досвіду та сучасних технологій освіти.  Бажаємо нашим магістрантам великих успіхів у завершенні навчання та в майбутній професії! 22 грудня 2018 р. відбудеться випускний вечір для магістрів факультету філології та журналістики. Нові мантії та конфедератки майже готові для урочистої академії.