На факультеті філології та журналістики відбулася відкрита лекція  «Європейські цінності в освіті»

4 вересня 2018 р. на факультеті філології та журналістики відбулася відкрита лекція для студентів-магістрантів на тему «Європейські цінності в освіті».


У вступному слові декан факультету філології та журналістики, доцент О.Б. Кирильчук відзначила важливість вивчення іноземних мов та інтеграції молоді в європейський освітній простір через програми академічної мобільності. Заступник декана філології та журналістики, доцент І.М. Тимінська розповіла про нові вимоги, які висуває Міністерство освіти і науки України до підготовки студентів другого освітнього рівня – магістратури, а також про необхідність поєднання теоретичної підготовки та практики.  

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури, Почесний професор ПНПУ імені В.Г. Короленка О.М. Ніколенко висвітлила виклики сучасного світу, особливості перспективного мислення третього тисячоліття, еталонні рівні європейської освіти, Рекомендації Європейської Ради в галузі вивчення іноземних мов, вимоги Євросоюзу до педагогічної освіти та структуру Нової української школи в контексті упровадження компетентнісного підходу.


Відповідальна за реалізацію міжнародної програми ERASMUS+ в ПНПУ імені В.Г. Короленка, доцент І.І. Капустян розповіла студентам-магістрантам про організацію академічної мобільності в університеті та можливості, які дає кожному міжнародний досвід.

Учасники програми ERASMUS+ (магістрант Павло Черчатий (який навчався в Данії, а нині навчається в університетах Естонії та Німеччини), аспірант кафедри світової літератури Олексій Орлов (який навчався в Данії), студентка групи ІН-36 Оксана Дереча (яка теж навчалася в Данії)) поділилися з магістрантами-філологами  власними враженнями та корисною інформацією, що стосується міжнародної діяльності та навчання за кордоном.    

У лекції взяли участь викладачі кафедри української мови (доцент Т.І. Ніколашина), кафедри англійської та німецької філології (доцент Т.В. Луньова), кафедри світової літератури (старший викладач І.В. Фісак).   


Студенти іноземного відділення Юлія Криворучко та Анна Логвиненко подарували слухачам ліричні пісні англійською мовою.

Упровадження європейського досвіду та його поєднання з вітчизняними традиціями – один із пріоритетів факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка.