IndexCopernicus

«ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ» – 2019

збірник наукових праць

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка


Редколегія запрошує авторів до участі у виданні випусків збірника у 2019 році. «Філологічні науки» включено МОН України до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Галузі науки: «Мовознавство», «Літературознавство». Терміни подачі статей: випуск № 30 за 2019 рік – до 15 лютого 2019 року; випуск № 31 за 2019 рік – до 1 червня 2019 року. Для докторів наук безоплатно.

Статті надсилати на електроннуадресу: philnauk_poltava@ukr.net

Веб-сторінка видання: http://pnpu.edu.ua/ua/filolohichninauky.php

Відповідальний секретар: доцент Інга Іванівна Капустян (тел. 066 488 56 42 – з 14.00 до 16.00 понеділок-п’ятниця). 

Дякуємо за співпрацю!