Викладач кафедри світової літератури Олексій Орлов успішно захистив кандидатську дисертацію


24 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбувся публічний захист дисертації Олексія Петровича Орлова на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Типологія і поетика художніх образів у прозі І.О. Буніна періоду еміграції». 


Роботу виконано на кафедрі світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка Ольга Миколаївна Ніколенко. Офіційними опонентами виступили доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю Олена Олександрівна Гусєва; кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Олена Володимирівна Дмитренко. За присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук Олексію Петровичу Орлову проголосували всі члени спеціалізованої вченої ради. Голова спеціалізованої вченої ради, доктор філологічних наук, професор Віктор Андрійович Гусєв і присутні фахівці відзначили високий рівень роботи і професійність здобувача. 


Факультет філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка вітає Олексія Петровича Орлова та його наукового керівника Ольгу Миколаївну Ніколенко із успішним захистом дисертації й бажає подальших успіхів на науковій ниві!