Лідерство – осягнення вершин соціальної та професійної майстерності

 

Одним із напрямків діяльності кафедри англійської та німецької філології є робота над вдосконаленням особистісних та професійних навичок майбутніх філологів. 11 травня 2018 року відбувся семінар-тренінг «Лідерство – навчання через досвід» для студентів факультету філології та журналістики, присвячений важливій сфері професійної та соціальної діяльності. Семінар-тренінг було проведено доцентом кафедри англійської та німецької філології Вікторією Артюх.

Студенти І, ІІ та IVкурсів іноземного відділення вивчали актуальні питання особистості лідера шляхом ретроспекції теоретико-практичного підходу та експлікацію сучасного тлумачення цього соціального феномену. Учасники семінару-тренінгу переконались у різнобічності ключових питань, пов’язаних із цим феноменом. Розгляд опозиції «бос – лідер» сприяв виявленню біполярності понять, а опозиція «лідер – послідовник» розкрила багатоаспектність та послідовність розвитку руху лідерства у тлумаченні різних експертів.

Учасники активно обговорювали ключові аспекти, стилі лідерства та висловлювали власні погляди щодо розв’язання ситуативних завдань. Акцентуація вербальної та невербальної комунікації у процесі інтеракції лідера та його/її команди допомогла учасникам здійснити інтроспективний аналіз особистих якостей та потенціалу кожного індивідуума для здійснення успішної мовленнєвої взаємодії.