Дейна Людмила Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови

Контактна інформація

Службова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, кафедра української мови.

Службовий телефон: (05322) 2-76-26.

E-mail: dlv2014@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

2010 року закінчила з відзнакою Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

2010-2011 рр. – асистент кафедри української мови.

2011-2014 рр. – аспірант кафедри української мови.

Із 2014 року – асистент кафедри української мови.

27 серпня 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Степаненко Микола Іванович), спеціальність – 10.02.01 – українська мова.

Навчальна і методична робота

Дисципліни: "Українська мова" (для нефілологічних спеціальностей), "Сучасна українська мова".

Наукова робота

Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, лінгвопрагматика, щоденниковий дискурсу.

Організаційна робота

Виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи й куратора академічної групи.