Педченко Світлана Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

Службовий телефон: (05322) 2-76-26

e-mail:svpedchenko@gmail.com

Трудова діяльність

1997 р. – закінчила Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка.

2002 р. – закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

1997–2003 рр. – учитель української мови та літератури Жовтневого навчально-виховного еколого-валеологічного комплексу;

2003–2006 р. – асистент, 2010–2011 рр. – старший викладач, з 2011 р. – доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Семантика і функціонування модальних часток у сучасній українській літературній мові” (науковий керівник – проф. Степаненко М. І.). Спеціальність: 10.02.01 – українська мова.

Нагороджена почесними грамотами Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2011), Міністерства освіти і науки України (2015), Полтавської обласної державної адміністрації (2016).

Організаційна робота

Учений секретар Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Науковий редактор, коректор біобібліографічних покажчиків, наукових видань.

Учасник мовних заходів, що проводяться в Полтаві.

Член журі міського етапу, голова журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція “українська мова”).

Навчально-методична робота

Дисципліни, які викладає: основи культури мови, історична граматика, старослов’янська мова, лінгвістичний розбір у школі та ВНЗ.

Наукова робота

Досліджує проблеми семантичного і функційного синтаксису, прагматичної лінгвістики. У колі основних наукових зацікавлень – засоби реалізації модальності в сучасній українській літературній мові.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів

Керує курсовими, бакалаврськими, дипломними дослідженнями студентів. Результати студентської науки представлено в доповідях на студентських конференціях, висвітлено в 24 одноосібних статтях студентів та 2 статтях у співавторстві з науковим керівником.