Степаненко Микола Іванович

Доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

Службовий телефон: (0532) 56-23-13

E-mail: allmail@pnpu.edu.ua

Трудова і професійна діяльність

Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка (1982 р.), отримав кваліфікацію вчителя української мови і літератури середньої школи. 1982–1986 рр. – учитель української мови й літератури Великобудищанської середньої школи Диканського району Полтавської області. 1989 р. – закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, захистив кандидатську дисертацію на тему “Синтаксична й семантична сполучуваність прикметників у сучасній українській мові” (науковий керівник – проф. Грищенко А. П.). Із 1989 р. – завідувач кафедри української мови, 1991–1995 рр. – перший проректор, 2005–2009 рр. – декан факультету філології та журналістики, із 2009 р.  – ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

2004 р. – захистив докторську дисертацію при Інституті української мови НАН України на тему “Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами”.

Керівник наукової школи “Семантична і формально-граматична структура речення: симетрично-асиметричні зв’язки”.

Навчальна і методична робота

Викладає основну дисципліну “Сучасна українська літературна мова”, дисципліну за вибором студентів “Просторові поширювачі у структурі простого речення”.

Наукова робота:

Опублікував понад 600 праць, з-поміж яких монографії, підручники, навчальні посібники, науково-популярні видання.

Коло наукових зацікавлень – семантичний і функціональний синтаксис, історія української літературної мови, соціолінгвістика, етнолінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгводидактика. Присвятив низку літературознавчих праць творчості письменника-полтавця Олеся Гончара. Поповнив біобібліографічну серію “Мовознавці України”.

Керівник держбюджетної теми “Речення як багаторівнева мовна одиниця” (номер реєстрації 0111U00703).

Організаційна робота

Голова вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

За його редакцією вийшло понад 30 збірників наукових праць. Головний редактор альманаху “Рідний край”, наукових збірників “Історична пам’ять”, “Філологічні науки”, “Педагогічні науки”, засновником яких є Полтавський національний педагогічний університет. Заступник головного редактора наукового журналу Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України “Психологія особистості”. Голова редакційної колегії, відповідальний редактор, науковий редактор, член редакційної колегії понад 40 неперіодичних і періодичних видань філологічного та лінгводидактичного спрямування, з-поміж яких науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН України “Українська мова”, науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (серія “Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)”), національний науковий журнал Інституту керамології “Український керамологічний журнал”, науково-практичний освітньо-популярний журнал “Імідж сучасного педагога”, газета для вчителів української мови “Методичні діалоги” та ін.

Організатор всеукраїнських та міжнародних освітніх проектів, учасник літературно-мовних заходів, що проводяться в Полтаві й поза її межами, ініціатор налагодження творчих контактів із діаспорою Росії, Чехії, Швеції, Данії. Учасник сотень науково-просвітницьких передач на обласному, всеукраїнському радіо та телебаченні, з-поміж яких найпопулярнішими є “Сторінками щоденників Олеся Гончара”, “Храми муз поетів на Полтавщині”, “Діалоги”, рубрики “Слово рідне”, “Плекаймо рідне слово”.

Лауреат міжнародних премій – імені Івана Кошелівця, імені Григорія Сковороди “Сад божественних пісень”, Державної премії імені Олеся Гончара, всеукраїнських премій – імені Івана Огієнка, імені Бориса Грінченка, імені Петра Василенка, імені Олени Пчілки, імені Олеся Гончара, обласних премій – імені Івана Котляревського, імені Панаса Мирного, міських премій – імені Володимира Малика, іменіСамійла Величка, імені преподобного Паїсія Величковського, літературних премій – імені Валер’яна Підмогильного, журналу “Добромисл”, премії конкурсу на кращий підручник, монографію, навчальний посібник, який щорічно проводить Академія наук вищої освіти України в номінації “Монографії”.

Має почесні звання академіка Академії наук вищої освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України та нагороди: ордени Святого Миколая Чудотворця Української Православної Церкви Київського Патріархату, “За заслуги” ІІІ ступеня; нагрудні знаки Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”, “Петро Могила”; академічну нагороду Ярослава Мудрого; знак Національної академії педагогічних наук України “К. Д. Ушинський”; медалі Святого Володимира, Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара, Національної академії педагогічних наук України “Григорій Сковорода”, Золоту медаль української журналістики; Почесну грамоту Національної спілки письменників України.

Бере участь в атестації науково-педагогічних кадрів України, опонуючи на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Член спеціалізованих учених рад (Інститут української мови НАН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).