Бардакова Олена Олександрівна

Старший викладач

Контактна інформація

Службова адреса: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Службовий телефон: (05322) 2-79-78

e-mail:romgermphil.pu.poltawa@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

ЗакінчилаПНПУ імені В.Г.Короленка; кваліфікація – англійська та німецька мови, зарубіжна література. Вересень 2002 р. – жовтень 2005 р.: викладач німецької мови на кафедрі іноземних мов, латинської мови та медичної термінології Української медичної стоматологічної академії.

Жовтень 2005 р. – грудень 2005 р.: викладач німецької мови на кафедрі романо-германської філології ПДПУ ім. В.Г.Короленка.

Грудень 2005 р. – січень 2009 р.: аспірантура при ПДПУ ім. В.Г.Короленка.

Січень 2009 р. – викладач німецької мови на кафедрі романо-германської філології ПНПУ ім. В.Г.Короленка.

Січень 2009 р. – викладач німецької мови на кафедрі романо-германської філології ПНПУ ім. В.Г.Короленка.

З січня 2010 р. – ст. викладач німецької мови на кафедрі романо-германської філології ПНПУ ім. В.Г.Короленка.

Тема дисертації: «Структура, семантика та словотвірний потенціал дієслівних одиниць з першими відокремлюваними компонентами (на матеріалі німецької медичної термінологічної лексики)» (Науковий керівник − д.ф.н., професор Зернова В.К.).

Спеціальність: 10.02.04.

Навчальна і методична діяльність

Викладає такі навчальні дисципліни:теоретичний курс іноземної мови (стилістика), Дисципліна за вибором (Німецькомовний етикет), практичний курс першої іноземної мови (німецької), друга іноземна мова (німецька). Розробила посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)».

Наукова робота

Коло наукових інтересів − словотвір німецької мови, особливості тексту, дослідження валентністних та семантичних властивостей термінів, їх словотворчих можливостей на матеріалі німецької лексики.

Організаційна робота

Член вченої радифакультету філології та журналістики.