Кравченко Вікторія Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та німецької філології

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Службовий телефон: (05322) 2-08-54

Трудова й професійна діяльність

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 2000 р.

Здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

Навчання у аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету на кафедрі граматики та історії англійської мови (2002-2005 рр.).

Тема дисертації: “Семантичні та лінгвопрагматичні характеристики концепту ЄВРОПА у сучасному англомовному політичному дискурсі” (захист відбувся 15 червня 2007 році, у спеціалізованій вченій раді – Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Яворська Г.М.)

Спеціальність: 10.02.04 – германські мови

Викладач кафедри англійської філології ПДПУ імені В.Г. Короленка (2000-2002 р.р.).

Викладач кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2005-2007 р.р.).

Доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (з 2007 р.).

Навчально-методична робота

Дисципліни, які викладає:

Наукова робота

Наукові інтереси у межахкогнітивно-дискурсивної парадигми: лінгвокультурні концепти, мова та ідеологія, політичний дискурс, дискурс-аналіз, мова та міжкультурна комунікація, культурні цінності.Має близько 40 публікацій.

Відповідальний редактор збірника наукових праць “Когнітологія в системі гуманітарних наук” з 2012 року.

Огранізатор Інтернет-конференції з міжнародною участю “Когнітологія в системі гуманітарних наук”.

Член екзаменаційної комісії з кандидатських іспитів з іноземної мови.

Є науковим керівником курсових, бакалаврських та дипломних робіт студентів, та їхніх доповідей на науково-практичних конференціях.

Голова комісії по захисту курсових робіт студентів на кафедрі англійської та німецької філології.

Член комісії з проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (галузь “романо-германські мови і літератури”)

Керівник науково-дослідницького гуртка з 2005 року “Когнітивно-дискурсивна парадигма у сучасних лінгвістичних дослідженнях”.