Семенко Світлана Василівна

Кандидатфілологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики.

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, кафедра журналістики, Полтава, 36003

Службовий телефон: (05322) 2-76-26

e-mail: SvitlanaSem@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

Закінчила факультет української філології Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка (1992) за спеціальністю учитель української мови і літератури. Упродовж 1994 – 1997 навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) на кафедрі історії української літератури. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Журнал «Рідний край» і літературний процес початку ХХ століття» за спеціальністю 10.01.02.− українська література (науковий керівник − акад. Хропко П. П.) У 2007− 2010 рр. навчалася в докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі історії журналістики.

Після закінчення Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка почала працювати в ньому: асистент кафедри української літератури (1992 –2001), доцент кафедри української літератури (2002 − 2007), доцент кафедри журналістики (2010−2011), професор кафедри журналістики з грудня 2011.

Паралельно з основним місцем роботи в університеті працювала вчителем української мови і  літератури у школах м. Полтави (1999 –2008). Присвоєно звання "вчитель-методист вищої категорії".

Навчальна і методична робота

Дисципліни, що викладає:

Наукова робота

Коло наукових інтересів: традиції і новаторство в публіцистиці, самобутність національної публіцистики, становлення і розвиток полтавської журналістики. Автор близько 50 публікацій із історії української журналістики.

Керівник студентської наукової проблемної групи «Історія української журналістики: маловідомі сторінки»

Організаційна робота

Голова методичної комісії ПНПУ імені В. Г. Короленка за напрямом підготовки спеціальності 6.030301 і 7.03030101 – журналістика.