Ленська Світлана Василівна

Доктор філологічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003

Службовий телефон: (05322) 2-78-80

e-mail: lit.kaf@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

1993 року з відзнакою закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка за спеціальністю російська філологія. Присвоєна кваліфікація учителя російської мови і літератури. Під час навчання була активною учасницею художньої самодіяльності – солістка ансамблю народного танцю «Весна», з 2 по 5 курс була іменним стипендіатом.

Упродовж 1993 – 1995 року працювала асистентом кафедри світової літератури ПДПУ. З 1995 по 1998 рік – аспірантка кафедри російської і світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

28 травня 1998 року достроково захистила кандидатську дисертацію «Роман Ф.Сологуба «Дрібний біс»: проблематика і поетика» (наук. кер. – проф. Гетьманець М.Ф.). З червня 1998 року повернулась до рідного вишу. Працювала асистентом, а після отримання диплома кандидата наук – доцентом кафедри української літератури. Звання доцента присвоєне 2001 року.

1998 – 2000 роки – стипендіат Кабінету Міністрів України.

2012 – 2015 рр. навчалася в докторантурі на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

24 вересня 2015 року у Київському національному університеті імені тараса Шевченка захистила докторську дисертацію «Українська мала проза 1920 – 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії» за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Семенюк Григорій Фокович.

Нагороди, почесні звання

Лауреат Міжнародної літературної премії імені І.Кошелівця (2013).

Лауреат обласної премії імені Л. Бразова Полтавської обласної ради у номінації «Критика і літературознавство» (2016).

Навчальна і методична робота

Навчальні курси:

Наукова робота

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство», 10.01.06 «Теорія літератури» та 10.01.07 «Фольклористика» строком на три роки.

Коло наукових інтересів: жанрова та стильова специфіка української новелістики ХХ століття, література діаспори, забуті українські письменники «розстріляного відродження», літературне краєзнавство; компаративні студії.

жанрова та стильова специфіка української новелістики ХХ століття, література діаспори, забуті українські письменники «розстріляного відродження», літературне краєзнавство; компаративні студії, теорія літератури, сучасні теоретико-методологічні стратегії.

Упродовж всього трудового шляху здійснювала керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними, магістерськими роботами.

Навчально-методична робота

Упродовж 20 років керує проблемною групою «Актуальні проблеми української прози ХХ ст.».

У 2018 році підготувала студентку Калюжну Вікторію до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, яка завоювала ІІІ місце (м. Умань). Також під керівництвом С.В. Ленської студентка В. Калюжна отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі творчих робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя у секції літературознавства (м. Ніжин).

Виконує обов’язки куратора.

Публікації

Автор 3 навчальних посібників, понад 160 статей, зокрема у фахових та зарубіжних часописах (Китай, Білорусь, Польща, Ізраїль, Німеччина, Литва, Росія). Учасниця багатьох наукових конференцій в Україні і за кордоном (Білорусь, Польща, Німеччина).

Завантажити список публікацій