Доцент кафедри англійської та німецької філології Тетяна Луньова взяла участь у пленарному онлайн засіданні міжнародній конференції

2 квітня 2020 року доцент кафедри англійської та німецької філології факультету філології та журналістики Тетяна Луньова виступила з доповіддю на пленарному засіданні ХІІІ Міжнародної конференції «Національна ідентичність в мові і культурі», яке відбулося в онлайн режимі.

Організаторами конференції є кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету, університет Ahi Evran University (Туреччина) та Асоціація викладачів англійської мови TESOL-Ukraine. У конференції взяли участь науковці з Франції, Сполучених Штатів Америки й різних регіонів України.

Тетяна Луньова зробила наукове повідомлення на тему: «Лінгвокогнітивні виміри екфрастичної репрезентації зображеного на картині тіла людини в есе сірі Хустведт про творчість Франциско Гойї». Новизна дослідження визначається застосуванням лінгвопоетологічного підходу до аналізу екфразису, що дозволяє змоделювати процес породження смислів у результаті взаємодії візуального та вербального.

You may also like...