Рада молодих учених

Головою Ради молодих учених (далі – РМУ) є к. філол. н. Шрамко Р. Г., доцент кафедри англійської та німецької філології, асистент кафедри української мови.

Упродовж 2016 р. діяльність молодих науковців сконцентровано на підготовці наукових досліджень (захищено 10 кандидатських та 1 докторська дисертації з різних галузей).

Основну увагу молодих учених зосереджено на підготовці до друку й публікуванні матеріалів у наукометричних виданнях за кордоном та в Україні (56 статей), розвідок у зарубіжних виданнях з імпакт-фактором (10 статей). У 2016 р. молоді вчені брали активну участь у роботі конференцій, семінарів та симпозіумів різного рівня, з-поміж них 20 Міжнародних конференцій поза межами України, 58 – Міжнародна в Україні, 85 – Всеукраїнських, 33 – Регіональних. Кількість матеріалів конференцій, надрукованих за 2016 р., є такою: 19 – поза межами України, 133 – в Україні.

РокиКількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях та відсоток від загальної кількості студентівКількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установіВідсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури
201347,410647,5
2014529149,2
2015518349,5
2016>1749 / 5010251,0

Укладено 1 електронний навчальний посібник, 3 посібники вийшли друком, 5 молодих науковців узяли участь у створенні навчального посібника у співавторстві. Підготовлено й опубліковано 4 підручника для ЗНЗ та ВНЗ; 6 – монографій, 3 – словника, довідника, 4 науковці взяли участь у підготовці колективних монографій.

Здобуто 7 грантів за участю молодих учених.

Протягом 2016 р. молоді науковці перебували в закордонних відрядженнях із метою участі в конференціях, обміну досвідом та підвищення кваліфікації в Польщі, Німеччині, Данії, Швеції, отримали відповідні сертифікати. Активною була участь молодих учених у різноманітних наукових проектах в Україні.

В Університеті працює голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України к. пед. н., доц. Кращенко Ю.П.

Доц. Блоха Я.Є. та Кращенко Ю.П. є стипендіатами Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Стипендії для молодих науковців отримували також Боловацька Ю.І. (стипендія міського голови для молодих учених м. Полтави) та Барбінова А. В. (стипендія Президента України (аспірант ІІ року навчання).

Склад ради молодих учених Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка