Акредитація

Висновки експертної кoмiciї щодо акредитацiйної експертизи освiтньо-професiйної програми “Філологія (Українська мова та література)” зi спецiальностi 035 Філологія за другим (магiстерським) piвнем вищої освiти

Висновки експертної кoмiciї щодо первинної акредитацiйної експертизи освiтньо-професiйної програми “Середня освіта (Мова та література (англійська))” зi спецiальностi 011 Середня освіта (Мова та література (англійська)) за другим (магiстерським) piвнем вищої освiти

Висновки експертної кoмiciї щодо первинної акредитацiйної експертизи освiтньо-професiйної програми “Середня освіта (Українська мова та література)” зi спецiальностi 014 Середня освіта (Українська мова та література) за другим (магiстерським) piвнем вищої освiти

Висновки експертної кoмiciї щодо первинної акредитацiйної експертизи освiтньо-професiйної програми “Журналістика” зi спецiальностi 061 Журналістика за другим (магiстерським) piвнем вищої освiти