Головна

Переведення студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – ПНПУ), які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету здійснюється на початку кожного навчального семестру «Комісією з питань переведення студентів ПНПУ, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету».
Комісія здійснює розгляд поданих заяв студентів і порушує перед ректором університету клопотання про переведення відібраних кандидатур на вакантні місця державної форми навчання.
Формою роботи Комісії є засідання. Засідання комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менше 2/3 її членів. Рішення по кожній кандидатурі приймаються більшістю голосів членів Комісії, голос голови Комісії є вирішальним.
Для того, щоб студент мав можливість бути переведеним, йому необхідно поновлювати інформацію про себе наприкінці кожного семестру (поновлювати довідки про склад сім’ї та заробітну плату батьків).
Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено Указом Президента від 29 жовтня 2014 р. № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян». На виконання пункту 3 статті 1 даного Указу вживаються невідкладні заходи щодо вирішення питання переведення на навчання за кошти державного бюджету осіб, що відносяться до категорії громадян – дітей учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальні цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
Перелік документів, необхідних для переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету:
1.заява від студента;
2.заява від батьків;
3.довідка про склад сім’ї;
4.довідка про заробітну плату батьків за останні півроку;
5.посвідчення учасника бойових дій (для учасників бойових дій).

За консультаціями звертатися до Большой О.В. 
(навч.корпус № 2, каб. 404, тел. 2-76-44)

Переведення студентів на навчання за кошти держбюджету