Студентське наукове товариство

Головою Студентського наукового товариства (далі – СНТ) Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – ПНПУ) є Остапенко Олег Миколайович, студент історичного факультету.

Науково-дослідну роботу студентів у 2016-2017 н. р. утрадиційнено зорганізовано за такими напрямами: 1) діяльність як компонент навчального процесу; 2) діяльність у позааудиторний час.

СНТ ПНПУ зорієнтована на ефективне розв’язання таких найосновніших завдань:

 • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
 • популяризування наукової діяльності з-поміж студентської молоді;
 • залучення студентів до інноваційної діяльності;
 • підвищення якості наукових студентських досліджень;
 • сприяння розвитку міжфакультетської та міжвузівської співпраці.

У зазначеному вище навчальному році за активної участі СНТ проведено конференції різного рівня, інтелектуальні ігри для студентів усіх курсів та спеціальностей, це, зокрема, такі:

 • ІX Міжнародна студентська науково-практична конференція «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика»;
 • ІХ науково-практична конференція студентів і магістрантів «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики й літературознавства»;
 • інтелектуальні ігри «Дебати», «Брейн-ринг», «Що, де, коли?» між студентами перших курсів та старшокурсниками всіх факультетів;
 • науковий захід «Жива бібліотека».

Нагальна потреба в таких заходах очевидна, оскільки є ґрунтовною передумовою для збагачення кругозору майбутніх фахівців різних галузей.

Нині СНТ випрацьовує наукове портфоліо кожного факультету, що міститиме характеристику проблемних груп та наукових гуртків студентів кожної кафедри (наприклад, група «Літературне краєзнавство в контексті українського письменства» тощо), їхні досягнення (участь у наукових конференціях та ін.), організація часу як компонент структури особистості, формування екологічної компетентності дошкільнят й ін. Детальну інформацію про структуру та особливості роботи таких груп і гуртків можна знайти на офіційному сайті вишу.

СНТ висловлює щиру подяку професорсько-викладацькому складу ПНПУ за співпрацю й допомогу.

Нині у ПНПУ функціює 265 проблемних груп і наукових гуртків, які об’єднують 1746 студентів (52 % від загальної кількості студентів денної форми навчання). Важливе значення щодо ефективної організації такої навчальної діяльності відіграють творчі лабораторії (8 одиниць).

Одним із вагомих напрямів роботи також є сприяння публікаціям і впровадженню в практику результатів досліджень студентів, науковий доробок яких упродовж 2016–2017 н. р. гідно репрезентовано 35 студентських наукових конференціях та семінарах, із них 1– міжнародна, 3 – всеукраїнських, 31 – регіональна.

У 2016–17 н. р. вийшли друком 1288 студентських робіт, з-поміж них 1066 – самостійні статті та повідомлення у збірниках наукових праць і матеріалах студентських наукових конференцій.

Призові місця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із різних галузей здобули 10 студентів, серед яких 1 студентка посіла І місце, 4 студенти вибороли ІІ місце, 5 студентів – ІІІ місце.

 • Арканова А., галузь – інтелектуальна власність, І місце.
 • Лобода Д., галузь – історичні науки, ІІ місце.
 • Дубницька І., галузь – дошкільна освіта, ІІ місце.
 • Топчій Н., галузь – початкова освіта, ІІ місце.
 • Шеріпбаєв С., галузь – математичні науки, ІІ місце.
 • Ткаченко А., галузь – техногенна безпека, ІІІ місце.
 • Смірнова М., галузь – педагогічні науки, ІІІ місце.
 • Лобода Д., галузь – охорона праці, ІІІ місце.
 • Арканова А., галузь – екологія та екологічна безпека, ІІІ місце.
 • Світлішина А., галузь – українська мова та література, ІІІ місце.

Переможцями ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад є 10 студентів, із них 5 студентів вибороли ІІ місце, 5 – ІІІ місце (2016 р. – 8 переможців):

 • Гвоздик Д., галузь – початкова освіта, IІ місце та почесна грамота в номінації “Кращий урок з української мови”;
 • Ніколенко К., галузь – педагогіка, ІІ місце.
 • Левченко Т., галузь – дошкільна освіта, ІІ місце;
 • Мисник М., галузь – основи охорони праці, ІІ місце;
 • Хомчак В., галузь – технологічна освіта, ІІ місце;
 • Ніколенко К., галузь – німецька мова та література, ІІІ місце;
 • Максимовський А., галузь – військова історія, ІІІ місце;
 • Шевцова А., галузь – спеціальна освіта, ІІІ місце;
 • Євгеньєв В., галузь – екологія та екологічна безпека, ІІІ місце;
 • Дупак В., галузь – загальна екологія (неекологічні спеціальності), ІІІ місце.

Участь студентів в інших конкурсах

Подгорна А. – “Українознавство”, конкурс студентських наукових робіт на здобуття премії імені Ковальських, м. Харків, ІІІ місце.

Петренко А. – Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, ІІІ місце

Ніколенко К. – VII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, диплом ІІІ ступеня.

Іменні стипендії за успіхи в навчанні у 2016 р. отримували:

Москаленко Олександр – стипендія Президента

Ніколенко Катерина – стипендія Президента

Суярко Людмила – стипендія Президента

Ніка Юлія – стипендія імені Грушевського Кабінету Міністрів України.