Нормативні документи

Накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Кодекс академічної доброчесності ПНПУ – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про освітній процес – Перегялнути

ПОЛОЖЕННЯ Про педагогічний експеримент – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів учених звань доцента й професора –Перегялунти

ПОЛОЖЕННЯ Про наукову комісію Вченої ради – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про організацію наукової та науково-технічної діяльності – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про Раду молодих учених – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про редакційно-видавничий відділ – Перегляунти

ПОЛОЖЕННЯ Про рейтингове оцінювання – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про аспірантуру і докторантуру – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про атестацію працівників бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про Бібліотеку імені М. А. Жовтобрюха – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про відділ інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про запобігання та виявлення академічного плагіату – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про інтелектуальну власність – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про організацію роботи спеціалізованих вчених рад – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок впровадження результ. дисертаційних робіт у навчальний процес – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок попереднього розгляду дисертацій – Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про Студентське наукове товариство – Переглянути