Нормативні документи

Накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Кодекс академічної доброчесності ПНПУ — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про освітній процес — Перегялнути

ПОЛОЖЕННЯ Про педагогічний експеримент — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів учених звань доцента й професора —Перегялунти

ПОЛОЖЕННЯ Про наукову комісію Вченої ради — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про організацію наукової та науково-технічної діяльності — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про Раду молодих учених — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про редакційно-видавничий відділ — Перегляунти

ПОЛОЖЕННЯ Про рейтингове оцінювання — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про аспірантуру і докторантуру — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про атестацію працівників бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про Бібліотеку імені М. А. Жовтобрюха — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про відділ інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про запобігання та виявлення академічного плагіату — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про інтелектуальну власність — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про організацію роботи спеціалізованих вчених рад — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок впровадження результ. дисертаційних робіт у навчальний процес — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок попереднього розгляду дисертацій — Переглянути

ПОЛОЖЕННЯ Про Студентське наукове товариство — Переглянути