Офіційна інформація

Накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України “Про вищу освіту”:

  1. Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін;
  2. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії;
  3. Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
  4. Рішення вченої ради вищого навчального закладу про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  5. Положення про організацію освітнього процесу

Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79 Закону України “Про вищу освіту” та з метою забезпечення об’єктивності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів:

  1. Ліцензія МОН про надання освітніх послуг;
  2. Сертифікати про акредитацію:
  3. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти