21 червня завершилися атестаційні екзамени з професійної підготовки зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) денної форми навчання здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

З 10 червня по 21 червня 2024 року на факультеті української філології та журналістики було проведено атестаційні екзамени з професійної підготовки зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) денної форми навчання здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Атестаційний екзамен з професійної підготовкиза другою предметною спеціальністю освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» (група У(а)-41) з англійської мови, методики навчання англійської мови, зарубіжної літератури.

До складу комісії входили: Ніколашина Т. І. –доцент кафедри української літератури, голова комісії, Кравченко В. Л.– завідувач кафедри англійської та німецької філології , екзаменатор, Тарасова Н. І.– доцент кафедри світової літератури, Кисла І. І. – стейкхолдер, учитель української мови та літератури ліцею № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради. Секретар: Коркоша О. С. – старший лаборант кафедри української мови.

Атестаційний екзамен із професійної підготовкиза першою предметною спеціальністю освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» (група У(а)-41) з української мови, української літератури, методики їх навчання та психолого-педагогічних дисциплін.

До складу комісії входили: Ніколашина Т. І. –доцент кафедри української, голова комісії, Ленська С. В.– професор кафедри української літератури, екзаменатор, Ільченко О. Ю. –професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, екзаменатор, Дзюба Т. М. – доцент кафедри кризової психології, екзаменатор, Кисла І. І. – стейкхолдер, учитель української мови та літератури ліцею № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради. Секретар: Коркоша О. С. – старший лаборант кафедри української мови.

За результатами складання атестаційних екзаменів студентам освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» присвоєно кваліфікацію – «Бакалавр середньої освіти. Вчитель української мови та літератури. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури».

Атестаційний екзамен з професійної підготовки за другою предметною спеціальністю освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (німецька))» (група У(н)-42) з німецької мови, методики навчання німецької мови, зарубіжної літератури.

До складу комісії входили: Ніколашина Т. І. –доцент кафедри української літератури, голова комісії, Кононенко В. В.– доцент кафедри романо-германської філології, екзаменатор, Тарасова Н. І.– доцент кафедри світової літератури, Кисла І. І. – стейкхолдер, учитель української мови та літератури ліцею № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради. Секретар: Коркоша О. С. – старший лаборант кафедри української мови.

Атестаційний екзамен із професійної підготовки за першою предметною спеціальністю освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (німецька))» (група У(н)-42) з української мови, української літератури, методики їх навчання та психолого-педагогічних дисциплін.

До складу комісії входили: Ніколашина Т. І. –доцент кафедри української, голова комісії, Ленська С. В.– професор кафедри української літератури, екзаменатор, Ільченко О. Ю. – професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, екзаменатор, Атаманчук Н. М.– доцент, завідувач кафедри кризової психології, екзаменатор, Кисла І. І. – стейкхолдер, учитель української мови та літератури ліцею № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради. Секретар: Коркоша О. С. – старший лаборант кафедри української мови.

За результатами складання атестаційних екзаменів студентам освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (німецька))» присвоєно кваліфікацію – «Бакалавр середньої освіти. Вчитель української мови та літератури. Вчитель німецької мови та зарубіжної літератури».

Члени екзаменаційних комісій відзначили високий рівень фахової підготовки студентів відповідно до освітньо-професійних програм; набуті практичні навички, сформоване критичне мислення, здатність до безперервної освіти й самовдосконалення, самостійної педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти.

Вітаємо випускників ОП «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» та освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (німецька))», наш золотий студентський фонд факультету української філології та журналістики, з успішним складанням атестаційних екзаменів! Прославляйте й продовжуйте педагогічні традиції Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка! Бажаємо успішно скласти вступні іспити до магістратури! Дякуємо захисникам і захисницям ЗСУ за можливість навчати та навчатися!

You may also like...