Використання платформи coursera.org для дистанційного навчання студентів іноземного відділення факультету філології та журналістки

Кафедра англійської та німецької філології в рамках переходу до дистанційного навчання студентів ПНПУ ім. В. Г. Короленка використовує ресурси мережі Інтернет, в тому числі так звані MOOC (масові відкриті онлайн-курси). Елементи контенту рекомендуються для аудиторних занять, здійснюється трансляція через платформи Zoom, Skype, а також студентам пропонуються курси для індивідуального опрацювання.

Популярною опцією є використання платформи coursera.org. Викладачі кафедри користуються ресурсами платформи:
-курс Assessment in Higher Education: Professional Development for Teachers by Erasmus University Rotterdam використовується для підвищення кваліфікації викладачів вищої школи;
-матеріали курсу Business English: Networking by University of Washington – для викладання дисципліни «Мова сучасного англомовного бізнесу»;
-для студентів групи ГФ 37 з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення (англійська)» пропонується курс «Modern Art & Ideas» by The Museum of Modern Art та «Our Earth’s Future» by American Museum of Natural History;
-з дисципліни «Лінгвокраїнознавство» (групи ГФ27, Ін-28, Ін47, Ін48, Ін ск -26) використовується курс «Race and Cultural Diversity in American Life and History» by University of Illinois at Urbana-Champaign;
-для студентів групи ІнМ 57 з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення (англійська)» рекомендується курс «English Composition I» by Duke University.

Перевагами платформи є безкоштовний доступ до контенту, великий вибір курсів, актуальність матеріалів. Курси на платформі презентуються провідними фахівцями в галузі, є високоінформативними, спрямовані на носіїв мови, тому це є стимулом для удосконалення мовних навичок, можливістю додаткової практики для студентів.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *