Дистанційне навчання з аспірантами ФФЖ

Науково-творча робота з майбутніми докторами філософії не припиняється ні на мить. Доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури С.В. Ленська систематично проводить консультації з аспірантом 1 року навчання спеціальності 035. Філологія Владиславом Чабаном. В умовах карантину робота відбувається у форматі відеоконференцій. Зокрема були обговорені питання можливостей публікації наукових статей у фахових часописах із врахуванням найновіших змін, дистанційної участі у наукових конференціях і семінарах, а також питання структури і змісту 1 розділу дисертаційного дослідження.

You may also like...