Професійне спілкування у сучасному контексті

29 квітня 2020 року доцент кафедри англійської та німецької філології факультету філології та журналістики Тетяна Луньова взяла участь у роботі круглого столу “Потенціал аудіовізуальних засобів та дистанційного навчання у вивченні іноземних мов”, який відбувся за допомогою платформи zoom.

Семінар організувала і провела кафедра теорії практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Учасники круглого столу обговорили такі питання:ефективність використання аудіовізуального підходу на заняттях із іноземної мови як в аудиторії, так і за її межами;
дистанційне навчання у національному та міжнародному освітньому просторі.

Тетяна Луньова активно долучилася до професійної дискусії, поділившись досвідом використання платформи TED talks для вивчення англійської мови як іноземної, а також взявши участь в обговоренні питання про труднощі, з якими стикаються студенти під час інтерпретації імплікованих значень в іншомовних висловлюваннях.

Інші новини: