Інноваційні форми роботи кафедри світової літератури : індивідуальний проект «Українські перехрестя зарубіжних письменників (Чехов і Україна)»

13 травня 2020 р. в межах реалізації навчальної освітньої програми – «Середня освіта. Мова і література (англійська) та Мова і література (німецька)» першого рівня вищої освіти (бакалаврат)за спеціальністю 014 Середня освіта галузі знань  01 Освіта / Педагогіка, а саме, опанування  вибіркової дисципліни за вибором студентів «Інтерактивні методи навчання зарубіжної літератури» – студентка групи Ін(а/с)-46 Дереча Оксана продовжила розробку індивідуального проекту «Українські перехрестя зарубіжних письменників». Підготовлено випуск 2 – «Чехов і Україна».

Навчальна дисципліна викладається кафедрою світової літератури. Науковий керівник індивідуального проекту – кандидат філологічних наук, доцент Тарасова Наталія Іванівна.

Мета заходу – на практиці зреалізувати знання, набуті при засвоєнні навчальної вибіркової дисципліни «Інтерактивні методи вивчення зарубіжної літератури», та через інтерактивні форми і технології популяризувати інформацію про зв’язки зарубіжного письменства з нашою країною, залучати таким чином до літератури й сучасних школярів.

Українська тема — помітне та значне явище у розвитку світового письменства ХІХ–ХХ століть. Образ України, її природа, героїчне минуле надихали багатьох митців на створення літературних шедеврів. Нашій Батьківщині присвячували поетичні рядки письменники різних епох та країн. Не залишився осторонь й Антон Павлович Чехов – загальновизнаний класик світової літератури.  Для російського письменника Україна стала дуже близькою й залишила глибокий слід у його житті. Драматург любив Україну і не тільки із задоволенням там жив, подорожував та спостерігав за життям народу, але й не раз запрошував до України своїх друзів. У презентації індивідуального проєкту  представлено дослідження впливу подорожей А. П. Чехова Україною на його творчість, проаналізовані твори письменника, написані ним під час та після відвідин України, зокрема Полтави, здійснено спробу узагальнити українські враження А. П. Чехова та з’ясувати місце творів української тематики у творчій спадщині митця. Індивідуальний проєкт допоможе відкрити сучасним читачам цікаву сторінку життя відомого російського письменника й показати вплив української культури, побуту на формування світогляду великого майстра слова.

You may also like...