Доцент кафедри англійської та німецької філології Тетяна Луньова виступила з доповіддю на Всеукраїнській науково-практичній конференції

14 травня 2020 року доцент кафедри англійської та німецької філології факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка Тетяна Луньова виступила з доповіддю на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова і міжкультурна комунікація: теорія і практика». Організаторами конференції є факультет іноземної філології і філологічний факультет Запорізького національного університету та кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської аграрної державної академії.

Конференція була спрямована на обговорення актуальних проблем репрезентації національно-мовної картини-світу, лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного, етнолінгвістичного, соціокультурного та психологічного аспектів міжкультурної комунікації; теорії і практики перекладу як засобу міжкультурної комунікації; методики викладання та організації навчального процесу в контексті міжкультурного спілкування.

Тетяна Луньова виголосила доповідь на тему: «Актуалізація концепту AUSTRALIA / АВСТРАЛІЯ в есе Пітера Фуллера про живописну творчість Сідні Нолана: лінгвокогнітивний аналіз» і дала відповіді на запитання учасників конференції.

Інші новини: