В університеті реалізована сертифікатна освітня програма «Упровадження медіаосвіти на уроках української мови, української та зарубіжної літератур»

На кафедрі журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка успішно реалізована сертифікатна освітня програма «Упровадження медіаосвіти на уроках української мови, української та зарубіжної літератур».

Її розробили викладачі кафедри журналістики: професор Світлана Семенко, доценти Леся Лисенко і Марина Свалова. Програма – складова медіаосвітньої стратегії кафедри, яка полягає у формуванні критичного мислення, що дозволяє аудиторії формувати незалежні судження про медіатекст, розуміти процеси масової комунікації, усвідомлювати вплив медіа на особистість і суспільство.

Реалізація програми передбачала формування у слухачів вміння впроваджувати інноваційні медіатехнології навчання, самостійно створювати медіапроєкти, розпізнавати маніпуляції, стереотипи, підміну фактів судженнями. Лектори зосередили увагу на темах, які у той чи той спосіб відображені у шкільних програмах: історія української журналістики, екранізація на уроці, рекламний текст, протидія фейкам, мова ворожнечі, українське книговиробництво як складник національної безпеки.

Учасниками практикуму стали вчителі загальноосвітніх шкіл і гімназій Полтави та Полтавської області. Програма розрахована на 30 годин / 1 кредит ЄКТС. Заняття відбувалися на платформі ZOOM.

Бажаємо учасникам професійного зростання та запрошуємо до подальшої співпраці.

You may also like...