На засіданні кафедри світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка аспіранти-філологи представили свої наукові досягнення у 2020 році

28 грудня 2020 р. відбулося засідання кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, на якому здобувачі освіти, які навчаються в аспірантурі за спеціальністю 035 Філологія, представили свої наукові здобутки протягом 2020 року.

Аспірантка Анастасія Штепа розповіла про результати роботи над другим і третім розділом дисертаційного дослідження, присвяченого типології,  семантиці й функціям художньої деталі в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея».

Аспірантка Наталія Шерстюк повідомила про теоретичну і практичну роботу над дисертацією, в якій розглядаються особливості художнього часу і простору в творчості Е. По, а також про участь у конференціях всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Аспірантка Анна Чижевська представила концептуальні студії, що стосуються національної специфіки розвитку англійського роману, зокрема в спадщині В. Теккерея.

Аспірантка Марина Дерій розповіла про сучасні дослідження в галузі американської літератури, зокрема про творчість Дж. Лондона, що є предметом її дослідження. Досвід сучасної американістики враховано в її дисертації.

Аспірантка Олена Пітерська повідомила про нові аспекти наукового вивчення романів Е. Портер, які стали основою першого розділу її дисертації.

Усі аспіранти, які виконують дисертаційні дослідження зі спеціальності 035 Філологія на кафедрі світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка, є учасниками міжнародних наукових конференцій і семінарів спільно із університетами Європи, США, Японії, мають публікації у вітчизняних і закордонних фахових виданнях.

Звіти аспірантів обговорені й затверджені на засіданні кафедри світової літератури.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка Ольга Ніколенко позитивно оцінила діяльність аспірантів у 2020 р., висловила їм побажання належного оформлення дисертаційних робіт і вчасного їх представлення до захисту.

Наукова школа «Традиції і новаторство в літературі» професора Ольги Миколаївни Ніколенко заснована в 1996 році. Відтоді під її керівництвом захищено понад 20 кандидатських і 1 докторська дисертації в галузі літературознавства. 

Викладачі кафедри (доцент Н.І. Тарасова, доцент Т.М. Конєва, доцент О.В. Орлова, асистент О.П. Орлов) побажали аспірантам успіхів на науковій ниві.

Інші новини: