Академічна доброчесність – запорука якості освіти

На факультеті філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувається систематична співпраця з різними типами закладів вищої та передвищої освіти. Так, наприклад, 28 січня 2021 року на базі Чернівецького медичного фахового коледжу та ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу  в систему компетентнісної освіти», яка об’єднала науковців і викладачів-практиків з усіх куточків України та країн Євросоюзу.

Доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури, а за сумісництвом і провідний спеціаліст відділу якості освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка Світлана Ленська виступила на пленарному засіданні конференції з доповіддю «Академічна доброчесність як запорука студентоцентрованого навчання». У своєму виступі Світлана Василівна поділилася досвідом розбудови системи академічної доброчесності, що створена й успішно реалізується в університеті. Учасники наукового заходу зацікавлено і схвально поставилися до доповіді, висловили добрі побажання полтавцям.

Інші новини: