До Міжнародного дня рідної мови викладачі факультету філології та журналістики взяли участь у челенджі «Рідна мова – шлях до успіху!»

На факультеті філології та журналістики з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови з ініціативи декана Оксани Кирильчук 19 та 22 лютого викладачі зорганізували челендж «Рідна мова – шлях до успіху!», передаючи від заняття до заняття аудиторно й дистанційно імпровізовану естафету в обговоренні зі студентами університету проблеми значущості рідної мови в суспільстві.

Завідувач кафедри романо-германської філології Богдан Стороха на практичному занятті зі студентами групи У(а/н)-42 запропонував для дискусії питання визначення поняття рідної мови, закцентувавши увагу на тому, що людина не народжується зі знанням рідної мови і володінням нею, натомість вростає в неї і вирощує її в собі, адже усвідомлення рідної мови – це не пасивне прийняття її як даності, а невпинна робота над собою й окультурення себе мовою.

Важливі аспекти формування мовної свідомості, а також особливості функціювання рідної мови в популярних соціальних мережах обговорила зі студентами групи УФ(р)-41 й завідувачка кафедри української мови Ірина Павлова, наголосивши, що «плекати високу мовну свідомість – значить розвивати в людині мовоприхильність, учити відчувати значущість мови як духовного блага, усвідомлювати особисту відповідальність за її стан і потребу дбати про неї скрізь і завжди».

Під час заняття з практики усного і писемного мовлення (англійська мова) в групі ГФ-27 старша викладачка кафедри англійської та німецької філології Євгенія Вєнєвцева порушила актуальне питання національної ідентичності відомих британських і американських діячів культури з українським корінням, сфокусувавши увагу студентів на необхідності співвідношення визнання їхнього власного українського походження та ставлення їх до України, її унікального культурного коду.

На ключовій для рідної мови функції націєідентичності та націє- й державотворення наголошували й асистентка кафедри української мови Людмила Дейна на лекції для студентів третього курсу з «Основ теорії мовної комунікації», доцентка кафедри української мови Світлана Педченко на лекції для студентів першого курсу з «Основ культури мови» та старша викладачка кафедри української мови Наталія Лукаш на лекції для філологів-третьокурсників зі «Стилістики української мови».

На заняттях із «Української мови (за професійним спрямуванням)» доцентка кафедри української мови Тетяна Ніколашина для студентів другого курсу фізико-математичного, природничого факультетів і факультету історії та географії провела лекцію тематичного спрямування «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», а доцентка кафедри української мови Ольга Григор’єва та асистентка кафедри Наталія Кисла з першокурсниками факультету технологій та дизайну, факультету історії та географії, природничого й фізико-математичного факультету зосередили обговорення на питаннях співвідношення та співіснування літературної мови й діалектів, асистентка кафедри української мови Руслана Шрамко, сфокусувавши увагу на історії свята та мовних цікавинках сьогодення, провела квест «Чи знаєш ти мову?» зі студентами другого курсу факультету філології та журналістики.

Естафету соціолінгвістичного челенджу підхопила професор кафедри журналістики Світлана Семенко. Для студентів-філологів у рамках вивчення «Історії видавничої справи і редагування» вона прочитала лекцію «Творці українського книговидання другої половини ХІХ століття», у якій зосередила увагу на тому, що в умовах бездержавності та всупереч цілій низці заборон видання книг українською мовою Михайло Максимович, Пантелеймона Куліш, Іван Франко створили унікальну бібліотеку українських книжок, які стали надійним підмурівком для формування державницької ідеології в наступних поколінь українців.

Студентство й викладачі факультету філології та журналістики твердо переконані: рідна мова – це той унікальний культурний код нації, завдяки якому кожна людина пам’ятає, ким вона є, звідки вона і яка історія в неї за плечима. Тож плекаймо рідну мову, не губімо себе!

You may also like...