Внутрішня академічна мобільність в дії

На факультеті філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за програмою внутрішньої академічної мобільності проходять навчання студентки спеціальності 035 «Філологія» освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти Полтавського університету економіки і торгівлі Марія Сизонова та Анастасія Нікітіна.

Магістрантки обрали для вивчення навчальну дисципліну «Когнітивна лінгвістика» (викладачка – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології Тетяна Луньова). Зміст і структуру цієї дисципліни оновлено в рамках реалізації міжнародного проєкту ERASMUS+ MultiEd.

You may also like...