Засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми для підготовки бакалаврів «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за предметною спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

26 листопада 2021 р. на факультеті філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньої-професійної програми для підготовки бакалаврів «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за предметною спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література).

В онлайн-заході взяли участь завідувачка кафедри англійської та німецької філології  Марина Зуєнко, стейкголдер директор Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради Полтавської області» Наталія Дмитренко, гарант   освітньої програми доцент кафедри англійської та німецької філології Валентина Воскобойник та члени робочої групи доцент кафедри англійської та німецької філології Євгенія Вєнєвцева,  доцент кафедри світової літератури Ольга Орлова та студентка групи А(ск)-21 факультету філології та журналістики  Марина Супрун.

Гарант освітньої програми Валентина Воскобойник ознайомила присутніх зі змістом  ОП та подякувала членам робочої групи та стейкголдеру за побажання й зауваження, котрі були враховані під час оновлення програми підготовки майбутніх філологів. Зокрема була покращена психолого-педагогічна складова освітньої програми (введені навчальні практики з психології та педагогіки), посилена практична складова освітньо-професійної шляхом збільшення кількості годин на виробничу педагогічну практику  (з  9 кредитів (270 год.) до 15 кредитів (450 годин)), введена пропедевтична навчальна практика.

Завідувачка кафедри англійської та німецької філології  Марина Зуєнко ознайомила присутніх з новими дисциплінами, що були розроблені  та впроваджуються викладачами кафедри англійської та німецької філології, які пройшли курс навчання за програмою Європейського Союзу Erasmus+ КА2 Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd («Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України»),  починаючи з 2021-2022 навчального року.  Це такі дисципліни: «Вступ до методології CLIL» (доц. Тимінська І. М.), «Теорія засвоєння іноземної мови» (доц. Вєнєвцева Є. В.),  «Мова, культура, суспільство» (доц. Луньова Т. В.). Також за результатами програми Erasmus+ КА2 викладається дисципліна «Інфомедійна грамотність та критичне мислення» доцентом кафедри журналістики Лисенко Л. І. Марина Зуєнко наголосила на тому, що для повної реалізації проєкту Erasmus+ КА2 необхідно внести в навчальний план ще одну дисципліну «Вступ до англомовного академічного письма», яка була розроблена в рамках цього проєкту.

Доцент кафедри світової літератури Ольга Орлова підкреслила важливість всіх освітніх компонентів освітньо-професійної програми та наголосила на важливості нової дисципліни «Сучасна зарубіжна література для дітей та юнацтва», яка була розроблена кафедрою світової літератури та включена до освітньо-професійної програми.

Директор Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради Полтавської області» Наталія Дмитренко запропонувала додати до освітньої програми більше дисциплін англомовного спрямування, наприклад «Історію англійської мови».

Засідання робочої групи з оновлення освітньої-професійної програми для підготовки бакалаврів «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за предметною спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) пройшло у жвавій робочій атмосфері. Усі учасники погодилися з рекомендаціями, які були висловлені під час обговорення.

Інші новини: