Засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми для підготовки бакалаврів «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за предметною спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

24 травня 2022 р. відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньої-професійної програми для підготовки бакалаврів «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за предметною спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), яка реалізується на кафедрі англійської та німецької  філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Освітньо-професійна програма пропонує підготовку вчителів англійської та німецької мови на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра.

В онлайн-заході взяли участь завідувачка кафедри англійської та німецької філології  Марина Зуєнко, члени робочої групи (гарант   освітньої програми доцентка кафедри англійської та німецької філології Валентина Воскобойник, директорка Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради Полтавської області» Наталія Дмитренко, доцентка кафедри світової літератури Ольга Орлова, доцентка кафедри англійської та німецької філології Євгенія Вєнєвцева,  студентка групи А(ск)-21 Марина Супрун), директорка Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області Вікторія Годня, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк, студенти групи А(ск)-11 Наталія Ковтун, Інна Горбань та Валерія Бордюг.

Гарант освітньої програми Валентина Воскобойник подякувала членам робочої групи та стейкголдерам за їх побажання й пропозиції щодо покращення програми підготовки майбутніх філологів та ознайомила з тими пропозиціями, які обговорювалися на двох минулих засіданнях робочої групи, а саме: посилена психолого-педагогічна складова освітньої програми (введені освітні компоненти «Психологія», «Педагогіка», «Історія англійської мови» та «Вступ до академічного письма (англійська мова)»), додано психологічний компонент то навчальної практики та введена «Навчальна психолого-педагогічна практика».

Завідувачка кафедри англійської та німецької філології  Марина Зуєнко наголосила на важливості навчальних дисциплін «Вступ до методології CLIL», «Теорія засвоєння іноземної мови»,  «Мова, культура, суспільство», «Вступ до академічного письма (англійська мова)», які  впроваджуються в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+ КА2 “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd” (610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP, термін дії проєкту: 15.11.2019-14.11.2022) та реалізується викладачами ПНПУ та інших провідних університетів України, Естонії, Німеччини та Великої Британії. Практика впровадження вищеперерахованих дисциплін кафедрою англійської та німецької філології в 2021-2022  н.р. на цій та інших освітньо-професійних програмах демонструє їх ефективність та результативність.

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки університету Володимир Мокляк наголосив на важливості введення до освітніх компонентів навчальних планів спеціальності 014 Середня освіта курсу «Методика виховної роботи» як обов’язкової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки, який забезпечує підготовку сучасного вчителя, що володіє багатофункціональними компетентностями з практичної організації й здійснення виховного процесу в закладах загальної середньої освіти. Опанування курсу «Методика виховної роботи» забезпечує формування цілісного комплексу початкових професійних умінь і навичок у майбутніх вчителів, без яких неможлива їх підготовка до самостійного, творчого і дієвого розв’язання практичних завдань як під час навчальної і виробничої практик бакалаврів, так і в майбутній професійній діяльності.

Доцентка кафедри світової літератури Ольга Орлова звернула увагу на курсову роботу та запропонувала її конкретизувати, назвавши «Курсова робота з фахових методик». Таким чином «Курсова робота з фахових методик» забезпечуватиме закріплення студентами як теоретичного, так і практичного матеріалу з методики викладання англійської мови та зарубіжної літератури, сприяючи якісній методичній підготовці майбутнього вчителя.  

Студентка групи А(ск)-11 Наталія Ковтун, яка оволоділа навчальними дисциплінами «Вступ до методології CLIL» та «Мова, культура, суспільство» у 1 семестрі, відзначила їх важливість для теоретичної підготовки та професійної діяльності учителя, оскільки методика CLIL, яка зараз активно використовується в європейській  практиці, значно підвищує рівень засвоєння англійської мови учнями ЗЗСО.

Продуктивна робоча атмосфера засідання робочої групи з оновлення освітньої-професійної програми для підготовки бакалаврів «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за предметною спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) дозволила підібрати освітні компоненти програми таким чином, щоб забезпечити максимальне досягнення її цілей.

You may also like...