Відбулося засідання робочої групи із перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

З метою удосконалення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти на факультеті філології та журналістики 21 червня 2022 р. відбулося онлайн-засідання із оновлення та супроводу ОПП.

На онлайн-зустрічі, яку зорганізувала гарант освітньої програми доцентка Вікторія Кравченко (кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології) були присутні зовнішні стейкголдерки Марина Цегельська (директорка “Освітнього Центру «Інтерклас» – приватного позашкільного навчального закладу; кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської мови з  методикою викладання, Криворізького державного педагогічного університету), Тамара Кірічек (консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради) і рецензентки освітньої програми Наталія Рябокінь (кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права), Галина Харкевич (кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки), представники групи забезпечення спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література): доцентка Валентина Воскобойник (кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології), доцентка Наталія Тарасова (кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри світової літератури), доцентка Ірина Тимінська (кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології), студентка освітньої програми Альона Мішуровська (магістранта .спеціальності014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)).

З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко (докторка філологічних наук, доцентка), яка проінформувала про основні зміни у представленому до обговорення проєкті ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська)», акцентувала на важливості відкритого, критичного, об’єктивного діалогу між учасниками зустрічі

Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, кандидатка філологічних наук Вікторія Кравченко ознайомила присутніх із навчальним планом, наголосила на тому, що продовжується співпраця з міжнародними партнерами щодо впровадження оновленого контенту до освітньої програми, зауважила, що контент дисциплін «Академічне письмо», «Теорія засвоєння іноземної мови» ефективно впроваджкється викладачами кафедр англійської та німецької філології та колегами з профільних кафедр восьми університетів України, трьох університетів із закордону (Німеччини, Великої Британії, Естонії) у межах співпраці в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ program (КA2 level, aimed at capacity building in higher education).

В ході зустрічі розглянули і обговорили широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література).У жвавій дискусії виявлено цілий ряд проблем, з якими, стикаються учасники навчального процесу.

Здобувачка освітньої програми Альона Мішуровська наголосила на доцільності включення до освітньо-наукової програми – дисципліну «Теорія засвоєння іноземної мови». Враховуючи, що вивчення різних теорій засвоєння іноземної мови є популярним напрямком дослідницької роботи лінгвістів та методистів з іноземної мови.

У результаті зустрічі досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці між всіма учасниками та ухвалили рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти для подальшого обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами.

You may also like...