10 березня 2023 року проведено настановчу конференцію з навчальної педагогічної практики в старшій школі для студентів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

На плаформі ZOOM відбулася настановча конференція з навчальної педагогічної практики в старшій школі для студентів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Факультетський керівник доцент кафедри української мови Тетяна Ніколашина представила здобувачам методистів (професора кафедри української літератури Світлану Ленську, доцента кафедри української літератури Ганну Радько, доцента кафедри психології Тетяну Дзюбу, доцента кафедри педагогіки та андрагогіки Петра Артюшенка); ознайомила студентів-практикантів із робочою програмою практики, її метою, завданнями, прогнозованими результатами, змістовими модулями, критеріями оцінювання та вимогами щодо оформлення звітної документації.

Тетяна Іванівна розповіла про вимоги до проєктування сучасного уроку з української мови в старшій школі, представила зразки конспектів уроків та презентацій до них.

Світлана Василівна окреслила вимоги до сучасного уроку з української літератури, зосередила особливу увагу здобувачів на позакласній роботі з української мови та літератури в старшій школі, вказала на можливості підвищення фахової компетентності студентів під час проходження практики на методичних платформах «На Урок», «Освіторія», «PROMETEUS».

Бажаємо студентам-практикантам успішного виконання завдань навчальної педагогічної практики в старшій школі та реалізації спрогнозованої мети.

You may also like...