Відбулися настановні конференції з виробничої педагогічної практики в старшій школі для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

27 вересня 2023 року відбулися настановні конференції з виробничої педагогічної практики в старшій школі для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) денної та заочної форм навчання.

Очільниця факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук наголосила на важливості практики магістрантів у старшій школі, побажала студентам-практикантам успішного виконання завдань виробничої педагогічної практики в старшій школі та реалізації спрогнозованої мети.

Світлана Педченко, гарант освітньої програми, доцент, і Ольга Коваленко, стейкголдер завідувач відділу розвитку суспільних, гуманітарних та мистецьких дисциплін, методист української мови та літератури Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, висловили переконання, що виробнича практика в старшій школі подарує студентам не лише яскраві враження, приємні професійні знайомства, а й збагатить їхню методичну скарбничку як майбутніх учителів-словесників, дасть змогу одержати безцінний практичний досвід.

Факультетські керівники доценти кафедри української мови Ірина Павлова і Людмила Дейна представили заступника декана з організації практик доцента Лідію Черчату, методистів з методики навчання української літератури професора Світлану Ленську та доцента Віру Мелешко, з методики виховної роботи – професорів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Олену Ільченко й Лесю Петренко, із психології – доцента Олену Рибалку й асистента кафедри кризової психології Олександра Корнілова; ознайомили здобувачів вищої освіти з робочою програмою практики, метою, завданнями, прогнозованими результатами, провели інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.

Лідія Михайлівна скрупульозно прокоментувала особливості оформлення звітної документації, зокрема звіту й щоденника виробничої практики. Ірина Григорівна й Людмила Володимирівна розповіли про специфіку проєктування сучасного уроку з української мови в старшій школі, представили зразки конспектів уроків та презентацій до них, вказали на можливості підвищення фахової компетентності студентів засобами неформальної освіти. Світлана Василівна й Віра Анатоліївна окреслили вимоги до сучасного уроку з української літератури в старших класах різних типів навчальних закладів, зосередили особливу увагу здобувачів на позакласній роботі. Олена Юріївна й Леся Миколаївна докладно прокоментували завдання практики з методики виховної роботи, а Олександр Володимирович і Олена Яківна – завдання модуля з психології.

На зустрічі панувала надзвичайно тепла атмосфера цікавого й довірливого фахового спілкування. Здобувачі поставили викладачам низку організаційно-методичних питань щодо окремих аспектів оформлення конспектів уроків, матеріалів із психології та виховної роботи.

Факультетські керівники наголосили на винятковій важливості вчасного подання всієї документації, а також необхідності підготуватися до звітування на підсумковій конференції з виробничої педагогічної практики в старшій школі.

Бажаємо студентам-практикантам натхненної практичної діяльності!

You may also like...