Практична підготовка

Практика студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка є невід’ємною складовою змісту стандартів освіти.
Метою практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і вмінь за певним фахом для прийняття самостійних рішень в умовах конкретної роботи, оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії.
Види й обсяги практик визначаються освітніми програмами підготовки фахівців, навчальними планами та графіками навчального процесу.
Програмовий зміст практики визначається стандартами освіти та освітньою програмою підготовки фахівців певного напряму, спеціальності і кваліфікаційного рівня.
Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення для одержання достатнього обсягу практичних знань та вмінь відповідно до освітніх ступенів бакалавра, спеціаліста, магістра.
Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказами ректора та розпорядженнями першого проректора.

За будь-якими питаннями звертатися до завідувача виробничої та навчальної практик навчально-методичного відділу
Пантюхової Наталії Анатоліївни

Адреса: вул. Остроградського 2, каб. 316

Тел.: +38(0532) 52-58-13

E-mail: pnpupraktika@gmail.com

Положення про організацію та проведення практик студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка