На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.053 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Наталії Юріївни Комлик

28 травня 2024 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.053 згідно з наказом ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 24-А від 28.03.2024 р.

Прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) аспірантки четвертого року навчання Наталії Комлик (галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія) зорганізовано у змішаному форматі з використанням засобів відеозв’язку Zoom. Забезпечено трансляцію захисту дисертації в режимі реального часу на офіційному вебсайті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (https://www.youtube.com/watch?v=lxwAwmJUB0I).

Здобувачка успішно захистила дослідження «Формально-граматична й семантико-синтаксична типологія сурядних словосполучень у сучасній українській мові», виконане під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Світлани Педченко
(впродовж 2020–2022 н. р. науковим керівником аспірантки був доктор філологічних наук, професор Микола Степаненко).

Голова спеціалізованої вченої ради – Світлана Ленська, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Офіційні опоненти: Раїса Христіанінова, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Запорізького національного університету; Наталія Рула, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Рецензенти: Ірина Павлова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Тетяна Ніколашина, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Щиро дякуємо офіційним опонентам і рецензентам за високу оцінку дисертаційної праці, цінні зауваження, слушні поради, результативну інтелектуальну співпрацю в царині українського мовознавства!

Вітаємо Наталію Комлик та її наукового керівника Світлану Педченко з успішним захистом, бажаємо нових дослідницьких звершень і подальшого професійного зростання!

You may also like...