На факультеті української філології та журналістики відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

31 травня 2024 року на факультеті української філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося в змішаному форматі засідання робочих груп зі створення та оновлення освітньо-професійних програм «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У заході взяли участь роботодавці, зосібна заступниця директора з навчально-виховної роботи Новокочубеївського ліцею Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області Тамара Пальчик, директорка Полтавського ліцею № 21 «Надворсклянський» Полтавської міської ради Наталія Тараненко, директорка Гадяцького ліцею № 3 імені Івана Виговського Гадяцької міської ради Любов Ковінько, заступниця директора з навчально-виховної роботи Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Оксана Пропастіна; рецензентки – докторка філологічних наук, професорка кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Валентина Біляцька, кандидатка філологічних наук завідувачка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавського державного аграрного університету Наталія Сизоненко, учителька української мови і літератури Кременчуцького ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум» Кременчуцької міської ради Оксана Загорулько.

Очільниця факультету української філології та журналістики Оксана Кирильчук привітала присутніх зі святом останнього дзвоника, подякувала гарантам ОП доцентці кафедри української мови Тетяні Ніколашиній (ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)»), завідувачці кафедри української мови Ірині Павловій (ОПП «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))»), доцентці кафедри української мови Світлані Педченко (ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня), членам робочих груп, стейкголдерам, рецензентам за якісну роботу, побажала успіхів і добрих результатів в обговоренні освітньо-професійних програм, поінформувала про міжнародне співробітництво факультету, можливості академічної мобільності для студентів за проєктом Європейського Союзу Erasmus+.

Гаранти освітньо-професійних програм представили склади проєктних груп ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)»: кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української літератури Ганна Радько, кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри української мови Наталія Лукаш, здобувачка освіти Юлія Догонова, зовнішній стейкголдер директор комунального закладу «Інклюзивний ресурсний центр Полтавської міської ради» Сергій Зайцев; ОПП «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))»: кандидатка філологічних наук, доцентка завідувачка кафедри української літератури Віра Мелешко, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології Руслана Шрамко, здобувачка освіти Катерина Семисал та зовнішня стейкголдерка директорка Полтавського ліцею № 21 «Надворсклянський» Полтавської міської ради Наталія Тараненко; ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня: кандидатка філологічних наук, доцентка завідувачка кафедри української літератури Віра Мелешко, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови Тетяна Ніколашина, здобувачка освіти Марина Самар, зовнішні стейкголдерки – учителька української мови та літератури, спеціалістка вищої кваліфікаційної категорії, учителька-методистка Ліцею № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради Ірина Кисла, завідувачка  відділу розвитку суспільних, гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавської академії неперервної освіти  ім. М. В. Остроградського методистка української мови та літератури Ольга Коваленко.

Учасники засідання проаналізували освітні компоненти програм, загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання, звернули увагу на можливості сертифікатної освітньої програми «Літературне редагування» для студентів ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)» та цикл вибіркових компонент для здобувачів ОПП «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))», за якою другу предметну спеціальність забезпечує Інститут іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (директорка – Марина Зуєнко), а також вказали на специфіку неформальної освіти майбутніх учителів української мови й літератури, учителів англійської мови й зарубіжної літератури.

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології Руслана Шрамко окреслила важливість теоретичної та практичної підготовки здобувачів з англійської мови, ознайомила присутніх з можливостями зовнішньої та внутрішньої академічної мобільності здобувачів обговорюваних ОПП та особливостями навчальної діяльності студентів з викладачами – носіями англійської мови зі США (ОПП «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))»).

Завідувачка відділу розвитку суспільних, гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського методистка української мови та літератури Ольга Коваленко окреслила перспективи становлення Нової української школи, звернула увагу на виклики, що постали перед освітянами, й наголосила на необхідності врахування означених параметрів в ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)»другого (магістерського) рівня, що покликана підготувати фахівця профільної (старшої) школи.

Тетяна Ніколашина, Ірина Павлова та Світлана Педченко висловили щиру подяку колегам за пропозиції щодо проведення виробничої практики з урахуванням сучасних викликів розбудови Нової української школи та профільної (старшої) школи.

Рецензенти ОПП зазначили, що представлені ОПП заслуговують схвалення та можуть бути використані в освітньому процесі для підготовки учителів української мови й української літератури, учителів англійської мови й зарубіжної літератури за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

За результатами засідання робочих груп із перегляду та оновлення ОПП ухвалено рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» обговорені проєкти освітньо-професійних програм «Середня освіта (Українська мова і література)» та «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійну програму «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти для подальшого обговорення.

You may also like...