Академічна мобільність здобувачів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)»

Важливим складником фахової підготовки студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) є внутрішня академічна мобільність.

Упродовж другого семестру 2023–2024 н. р. на підставі угоди про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка і Полтавським державним аграрним університетом студентки групи УМ-51 другого (магістерського) рівня вищої освіти Катерина Рябокобилко та Діана Холоденко опановували дисципліну «Гендерна лінгвістика» (4 кредити, форма контролю – залік) на кафедрі гуманітарних і соціальних дисциплін.

Під час вивчення освітньої компоненти магістрантки набули навичок застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації; характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації; дотримуватися правил академічної доброчесності.

Координаторами внутрішньої академічної мобільності були гарантка ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» доцентка кафедри української мови ПНПУ Світлана Педченко, доцентка кафедри української мови ПНПУ Тетяна Ніколашина, завідувачка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ПДАУ доцентка Наталія Сизоненко, доцентка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ПДАУ Оксана Мокляк.

Щиро дякуємо колегам за плідну співпрацю і можливість употужнювати фахові філологічні компетентності здобувачів освіти!

You may also like...