Викладачі факультету філології та журналістики учасники проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

Викладачі факультету філології та журналістики згідно з вимогами «Нової української школи» здійснюють підготовку медіаграмотного вчителя з розвиненим критичним мисленням, здатного формувати в учнів інформаційну компетентність. В руслі сучасних потреб освітнього простору України викладачі факультету філології та журналістики впроваджують елементи медіаосвіти у свої навчальні дисципліни.
У березні 2020 року 22 викладачі факультету філології та журналістики пройшли відбір і стали учасниками проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується IREX у партнерстві з Академією Української преси, Міністерством освіти і науки України та за підтримки посольств Великої Британії та США.
Разом з викладачами Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Херсонського державного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича викладачі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка опановуватимуть педагогічні стратегії, спрямовані на формування вмінь і навичок викладачів закладів вищої для ефективної інтеграції інфомедійної грамотності у навчальний процес.
У рамках проєкту З0 березня 2020 року викладачі факультету філології та журналістики взяли активну участь у вебінарі «Академічна доброчесність: робота з закладами повної загальної середньої освіти та ІППО», зорганізованого командами Ради міжнародних досліджень та обмінів (IREX) та Американських Рад міжнародної освіти. Матеріали цього вебінару будуть використані при оновленні навчальних робочих програм навчальних дисциплін та програм педагогічних практик.
Викладацький склад факультету філології та журналістики готовий до засвоєння нових знань і розробки методичного супроводу дисциплін з елементами медіаосвіти.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *