На кафедрі загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов створили навчальні сайти для студентів

Навчання в умовах карантину надихнуло викладачів на створення сучасного навчального середовища для студентів, які опановують дисципліну «Іноземна мова» (англійська).

На кафедрі загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов упроваджено в дистанційний навчальний процес навчальні сайти «Іноземна мова (англійська)» (доц. Король Л. Л., доц. Черчата Л. М.).

Зазначимо, що надійним опертям у цьому стали освітні сертифікаційні програми «Технології створення електронних і мультимедійних навчальних ресурсів» (тьютор – кандидат фізико-математичних наук Хоменко Л. Г.) та «Хмарні сервіси в дистанційному освітньому процесі закладу вищої освіти» (тьютор – кандидат педагогічних, доцент Процай Л. П.), завдяки яким авторки навчальних ресурсів дістали перший досвід підготовки матеріалів, структурування, створення і розміщення навчального контенту у веб-просторі.

Обидва навчальні сайти насичені необхідною студентам інформацією з тієї чи тієї теми, яку належить опанувати дистанційно: текстами для читання, ілюстраціями, вправами, тестовими завданнями, словниками активної лексики, підручниками та навчальними посібниками, презентаціями. А ще – відеоматеріалами, статтями англомовних медіа, адресами доступу до електронних ресурсів, методичними порадами тощо.

Навчальний сайт як сучасний ресурс для дистанційного навчання відкриває безмежні можливості для розширення діапазону навчальних прийомів, відкриває нові потенції для формування комунікативних умінь і навичок. Так, у ході опанування окремих тем студенти залучаються до створення хмари слів, розроблення майнд-карти, кросворду.

Неспростовна перевага навчального сайту й у тому, що безперервний доступ до матеріалів дозволяє студентові раціонально спланувати свій робочий час, спонукає до самостійної роботи.

У ході контролю виконання завдань сповна використовуємо можливості платформи Google, зокрема таких популярних сервісів, як Google Drive, Gmail, Hangouts Meet, мобільного додатку Viber, які є важливими допоміжними каналами спілкування з користувачами сайтів.

Планування, створення, естетичне оформлення інформаційного ресурсу такого типу потребує зусиль і часу. Наразі на сайтах з’являються ті теми, вивчення яких припало на період карантину (від 12.03.2020 р.), однак упродовж найближчих тижнів сподіваємося розробити всі заплановані заняття, щоб отримати завершений, актуальний для сучасного студентства ресурс, який прислужиться в майбутньому.

Інші новини: