Наукова співпраця триває і в умовах карантину

Протягом трьох років науково співпрацюють старший викладач кафедри романо-германської філології Ніконенко Ольга Іванівна та магістрантка іноземного відділення Лілія Солодка. Коло їхніх наукових досліджень – творчість Й.В. фон Гете, зокрема його лірика. Студентка перекладає творчу спадщину мислителя, зосібна збірку «Ausgewählte Gedichte». Поштовхом також стало  навчання у Німеччині, відвідування кращих бібліотек та батьківщини філософа (Франкфурт-на-Майні). Упродовж трьох років співпраці було написано більше десяти статей, які охоплюють різну проекцію творчого доробку митця. Наукові публікації були захищені на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях. Апробації досліджень відбулися у Полтаві, Харкові, Києві, Переяславі-Хмельницькому, Запоріжжі. Компаративні розвідки дозволяють досліджувати постать Й.В. фон Гете з українськими письменниками, зокрема Г.С. Сковородою, Т.Г. Шевченком, Г.М. Косинкою.

У час карантину онлайн-конференції уможливлюють спілкування студентів, знаних науковців з будь-якого куточку України, тож студентка Лілія Солодка під керівництвом наукового керівника О. І. Ніконенко 29 квітня, взяла участь у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції студентства й наукової молоді «Філологія ХХІ століття» на базі мовно-літературного факультету ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тема доповіді магістранки: «Мотив свободи у творчості Сковороди та Гете», метою якої було розглянути конкретні віхи життя і творчості мислителів; проаналізувати філософські зразки «De libertate» Сковороди та «Prometeus» Гете, дослідити творчий доробок письменників крізь призму музейних експозицій (Чорнухинщина, Франкфурт-на-Майні).

Також Лілія Солодка під керівництвом Ольги Іванівни брала участь у Всеукраїнських VIІІ науково-педагогічних читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». Читання відбулися 14-15 квітня на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Студентка висвітлила тему творчості німецького письменника Франца Кафки, тема доповіді: «’’Brief an der Vater’’ als indirekte Kommunikation», де були розглянуті питання біографічного аспекту у творчості автора, уплив батька на формування долі письменника, мова дослідження – німецька. Конференція велася англійською, німецькою та французькою мовами.

Подальші перспективи наукових розвідок спрямовані на дослідженні творчого багатства Гете, а також літературному аналізі художньої спадщини Ф.Кафки.

You may also like...