На кафедрі світової літератури відбувся Філологічний семінар аспірантів

30 жовтня 2020 р. на кафедрі світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбувся (онлайн) Філологічний семінар аспірантів під керівництвом доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри світової літератури, гаранта освітньої програми 035 «Філологія» третього рівня вищої освіти.

У семінарі взяли участь аспіранти 1-4 років навчання (Анна Чижевська, Олена Пітерська, Анастасія Штепа, Марина Дерій, Наталія Шерстюк та ін.).

Під час семінару були обговорені питання застосування сучасних методів і методик філологічних досліджень. Аспіранти поділилися досвідом виконання дисертаційних досліджень, представили розділи та підрозділи своїх наукових робіт.

На семінарі також були обговорені питання поліпшення освітньої програми 035 «Філологія». Аспіранти висловили побажання ввести в освітню програму курси, пов’язані з методологією CLIL, а також провести спільні наукові семінари зі здобувачами вищої освіти закордонних університетів (англійською мовою). Побажання аспірантів враховуються в процесі вдосконалення навчального та наукового складників освітньої програми.

Аспірантка Марина Дерій, яка стала експерткою Національної агенції забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), розповіла про нові нормативні документи, спрямовані на підвищення якості підготовки докторів філософії в Україні.

Аспірантки Анна Чижевська і Наталія Шерстюк розповіли про власний досвід академічної мобільності в країнах Європи.

Професор Ольга Ніколенко наголосила на особистій відповідальності аспірантів за якість філологічних досліджень та необхідність урахування в них досягнень наукових шкіл України та зарубіжжя.

За результатами Філологічного семінару аспіранти вирішили укласти колективну монографію з актуальних методологічних питань наукових досліджень.     

You may also like...