Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Наталії Кислої

22 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г. C. Сковороди відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова Наталії Вікторівни Кислої, асистентки кафедри української мови ПНПУ імені В. Г. Короленка, на тему «Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних відношень прийменників у сучасній українській літературній мові».

Науковий керівник – Микола Іванович Степаненко, доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, професор кафедри української мови.

Офіційні опоненти: Людмила Володимирівна Шитик – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Валентина Дмитрівна Пономаренко – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені А. Н. Каразіна.

Вітаємо здобувачку та наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших здобутків у науковій і педагогічній діяльності!

Інші новини: