Зустріч зі стейкголдером на кафедрі романо-германської філології

У рамках обговорення освітньої програми спеціальності «Середня освіта (Німецька мова і література)» кафедра романо-германської філології провела зустріч зі стейкголдерами освітньої програми, зокрема з Євгеном Макусінським, методистом відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін (іноземна мова) ПОІППО ім. М. В. Остроградського.

Протягом засідання учасники обговорили ситуацію, яка склалася із викладанням іноземних мов у ЗВШ та школах. Особливу увагу учасники приділили викладанню в школах німецької мови, котра зараз опинилася на позиції другої іноземної мови. Це призвело до змін як у кількості тих школярів, що складають ЗНО з німецької мови, так і у запиті, що формується на отримання вищої освіти за фахом німецька мова. Учасники і стейкголдер звернули увагу, розглядаючи освітню програму, на ту послідовність навчальних дисциплін, що складають основу вектору здобуття фаху. Логічне і послідовне розташування дисциплін в межах навчального плану, неконфліктні переходи між дисциплінами гуманітарного і зокрема лінгвістичного циклу мають, як зауважив гість, особливе значення при формуванні основного документу спеціальності.

You may also like...