На факультеті філології та журналістики відбулася настановча конференція з педпрактики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)» денної та заочної форми навчання

3 листопада 2023 року відбулася настановча конференція з пропедевтичної начальної практики з першої предметної спеціальності для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)».

Факультетські керівники доценти кафедри української мови Тетяна Ніколашина і Світлана Педченко представили заступника декана з організації практик доцента Лідію Черчату, методистів з методики навчання української літератури доцента Віру Мелешко, старшого викладача Ларису Литвин, старшого викладача Галину Білик; ознайомили здобувачів вищої освіти із базами практик (Ліцей № 6 «Лідер», Ліцей № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради) із робочою програмою практики, метою, завданнями, прогнозованими результатами, оцінюванням та провели провели інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.

Тетяна Ніколашина розповіла про специфіку проєктування сучасного уроку з української мови в середній школі, представила зразки конспектів уроків та презентацій до них, нагадала про дорожню карту руху вчителя-словесника Нової української школи в навчальному процесі, вказала на можливості підвищення фахової компетентності студентів засобами неформальної освіти.

Галина Білик окреслила вимоги до сучасного уроку з української літератури в середній школі, звернула особливу увагу здобувачів на організації та проведенні позакласної роботи та підготовки учнів до олімпіади та конкурсів. 

На конференції панувала надзвичайно тепла атмосфера цікавого й довірливого фахового спілкування. Здобувачі поставили викладачам низку організаційно-методичних питань щодо окремих аспектів оформлення конспектів уроків, звітної документації.

Бажаємо студентам-практикантам натхненної практичної діяльності!

You may also like...