Завідувачка кафедри англійської та німецької філології ПНПУ імені В.Г. Короленка Марина Зуєнко успішно захистила докторську дисертацію

25 березня 2021 року кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Марина Зуєнко успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України Ольга Ніколенко.

Захист відбувся у спеціалізованій раді Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Голова спеціалізованої ради – доктор філологічних наук, професор Віктор Гусєв, учений секретар – кандидат філологічних наук, доцент Олексій Левченко. Засідання тривало онлайн на платформі zoom.  

Тема дисертації Марини Зуєнко є актуальною для українського і зарубіжного літературознавства: «Міфопоетичні парадигми в англійській бароковій літературі (системно-функціональний та поетикальний аспекти)».

Офіційними опонентами виступили доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені  Київського національного лінгвістичного університету Наталія Висоцька; доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Вікторія Ліпіна; доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології, директор Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Олександр Пронкевич. Усі опоненти позитивно оцінили дисертаційну роботу Марини Зуєнко, висловивши конструктивні зауваження і побажання.

На автореферат дисертації та на монографію «Міф у літературі англійського бароко» (К., 2020) Марини Зуєнко  надійшло чимало відгуків від науковців із різних наукових та освітніх установ України, а також від Professor Emerita Helen Wilcox,  Dr Elisabeth Wielander з Великої Британії (Bangor University, Aston University), Dr Heather Fielding США (University of Wisconsin-Eau Claire), Dr Nuria Medina Casanovas з Іспанії (Universitat de Vic).   

Відповіді Марини Зуєнко на запитання членів спеціалізованої ради були детальними й вичерпними. Дисертантка спиралася на здобутки провідних учених, а також на англійські барокові тексти, багато з яких було вперше введено в український науковий дискурс.

У дискусії виступили доктори філологічних наук, професори Тетяна Михед, Тетяна Потніцева, Людмила Мироненко, Ольга Калашникова, Олена Гусєва та інші.

На підставі представленої дисертації, публікацій пошукувачки, відгуків офіційних опонентів та відгуків на автореферат члени спеціалізованої вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара одноголосно проголосували за присудження Марині Зуєнко наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.      

You may also like...