На факультеті філології та журналістики відбулося спільне засідання гарантів освітніх програм першого, другого і третього рівнів вищої освіти

17 червня 2021 р. на факультеті філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулося спільне засідання гарантів освітніх програм «Філологія» і «Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)» першого (бакалавр), другого (магістр) і третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти.

У засіданні взяли участь декан факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук, заступник декана Ірина Тимінська, завідувач кафедри української мови Ірина Павлова, завідувач кафедри української літератури Віра Мелешко, завідувач кафедри журналістики Світлана Семенко, завідувач кафедри світової літератури Ольга Ніколенко, завідувач кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко, завідувач кафедри романо-германської філології Богдан Стороха.

На засіданні були обговорені питання виконання ліцензійних вимог та підготовки до акредитації освітніх програм першого (бакалавр) і другого (магістр) рівнів вищої освіти.

Декан Оксана Кирильчук повідомила про системну організацію розроблення і оновлення освітніх програм на факультеті філології та журналістики та завдання, які мають реалізувати гаранти та робочі групи освітніх програм в аспекті вимог Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Завідувач кафедри світової літератури, гарант освітньої програми «Філологія» третього рівня вищої освіти (доктор філософії), професор Ольга Ніколенко розповіла про методичні рекомендації та критерії оцінки освітніх програм у період акредитації, особливості формування акредитаційної справи в контексті динаміки освітніх програм.

На засіданні гарантів освітніх програм також були обговорені питання інформаційного й ресурсного супроводу освітніх програм, необхідного освітнього контенту до них.

Декан факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук ініціювала зробити такі зустрічі регулярними з метою обміну досвідом між гарантами, забезпечення взаємозв’язку між освітніми програмами різних рівнів освіти та їх якісного покращення. 

Інші новини: