На факультеті філології та журналістики відбувся публічний захист магістерських досліджень зі спеціальності Журналістика

28 грудня 2021 р. у Науково-дослідницькому центрі полтавської журналістики факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності Журналістика денної та заочної форм навчання.

Магістранти представили ґрунтовні розвідки, присвячені актуальним проблемам журналістики, медіаосвіти, впливу медійного контенту на аудиторію. Відповідно до Положення про кваліфікаційні роботи ПНПУ імені В.Г. Короленка всі роботи здобувачів освіти пройшли належну перевірку на плагіат з допомогою системи Unicheck. Перевірка здійснена завдяки високопрофесійній діяльності бібліотеки ПНПУ імені В.Г. Короленка (директорка  – Валентина Орєхова).

Члени атестаційної комісії (завідувачка кафедри журналістики професорка Світлана Семенко, доцентки кафедри журналістики Леся Лисенко й Марина Свалова) відзначили масштабніть опрацювання теми, наукову новизну та самостійність кваліфікаційних робіт Оксани Маник й Владислава Кошельника, наголосили на актуальності та практичній значущості всіх представлених розвідок.

Результати магістерських досліджень пройшли належну апробацію на студентських наукових конференціях у Полтаві та за її межами: «Лінгвістика й лінгво-дидактика: здобутки і перспективи розвитку», «Актуальні проблеми журналістики», «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи». Магістранти продемонстрували високий рівень теоретичної і професійної підготовки.

Факультет філології та журналістики, кафедра журналістики щиро вітають випускників із успішним захистом кваліфікаційних робіт, завершенням навчання на другому рівні вищої освіти, бажають натхнення, нових творчих ідей, успішної професійної діяльності!

You may also like...