На факультеті філології та журналістики відбувся публічний захист магістерських досліджень зі спеціальності Середня освіта (Мова і література (англійська))

29 грудня 2021 р. у Короленківському центрі країнознавства факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності Середня освіта (Мова і література (англійська)).

Магістранти представили глибокі наукові дослідження з актуальних питань сучасної англійської мови, зарубіжної літератури, методик викладання іноземної мови та зарубіжної літератури в школі. Відповідно до Положення про кваліфікаційні роботи ПНПУ імені В.Г. Короленка всі роботи здобувачів освіти пройшли належну перевірку на плагіат з допомогою системи Unicheck. Перевірка здійснена завдяки високопрофесійній діяльності бібліотеки ПНПУ імені В.Г. Короленка (директора Валентина Орєхова).

Члени атестаційної комісії (докторка філологічних наук професорка завідувачка кафедри світової літератури  Ольга Ніколенко, докторка філологічних наук доцентка завідувачка кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко, кандидатка філологічних наук доцентка заступниця декана факультету філології та журналістики Ірина Тимінська) відзначили високий науковий рівень, творчий характер і самостійність представлених кваліфікаційних робіт Катерини М’ясоїд, Ярослава Ковальова, Дениса Кузнецова, Марії Ковальової, Дарини Ольхової, Юлії Перцевої, Віталіни Плаксіної, Анни Тарасенко, Катерини Туніцької, Анни Чуб, Олени Микитенко.

Переважна більшість кваліфікаційних робіт магістрантів апробована під час наукових конференцій «Сучасний англомовний науковий дискурс», «Короленківські читання», «Зарубіжні письменники і Україна» та ін., а також відображена в публікаціях (одноосібних і спільно з викладачами).

На підставі найкращих результатів публічного захисту магістерських досліджень  Катерина М’ясоїд, Ярослав Ковальов і Денис Кузнецов отримали рекомендації з боку атестаційної комісії до продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктор філософії).   

Факультет філології та журналістики, кафедра англійської та німецької філології, кафедра світової літератури щиро вітають випускників із успішним захистом кваліфікаційних робіт, завершенням навчання на другому рівні вищої освіти і бажають великих успіхів у подальшій професійній діяльності! З Новим роком і новим самостійним життям, дорогі наші магістри освіти!

Інші новини: